Automatyczna suszarnia drewna

O Firmie

Początki działalności tartaku sięgają roku 1982. Wtedy to, Bronisław Turek założył tartak w malowniczo położonej i bogatej w lasy Iwkowej. Nie poprzestał jednak tylko i wyłącznie na tym. Przez cały czas tartak podlegał kolejnym modernizacjom, tak by sprostać wymaganiom i potrzebom klientów. Jednocześnie nadrzędnym celem było udoskonalanie tartaku, tak by nie pozostawał w tyle za nowinkami technicznymi nie tylko ułatwiającymi pracę, ale także umożliwiającymi bardziej precyzyjne jej wykonanie. Można więc śmiało powiedzieć, że już od samego początku działalności towarzyszyły mu zmiany na lepsze, ciągła modernizacja i dążenie do doskonałości.

Jedną ze zmian, którą wprowadził Bronisław Turek, było przekazanie synowi tartaku w dzierżawę. Kiedy ten sprawdził się w roli właściciela, wówczas w 1997 roku otrzymał tartak na własność. Od tego czasu Marian Turek, kontynuując dzieło ojca, ciągle modernizuje i udoskonala tartak, między innymi rozszerzając ofertę usług tartacznych o handel, czy jak to miało miejsce w 2005 roku, zakupując suszarnie do drewna.

Bez wątpienia można stwierdzić, że Tartak „Turek” opiera się na połączeniu tradycji z nowoczesnością. Właścicielowi tartaku nie są więc obce nowoczesne sposoby obróbki drewna, ani nie stracił on więzi z tradycją tego zawodu. Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów przez cały czas modernizuje i udoskonala swoją działalność.